Jdi na obsah Jdi na menu

Historie města - zlatý věk

25. 3. 2019

Po odeznění husitských bouří, roku 1436, se Prachatice na krátkou dobu staly královským městem, záhy je ale císař Zikmund zastavil Janu Smilovi z Křemže, čímž se vrátily mezi města poddanská. Brzy však opět změnily majitele. Oldřich II. z Rožmberka (1403 až 1462) Jana Smila pro údajně loupeživý způsob života zajal a v roce 1447 opravil. Díky čtyřem zřejmě padělaným zástavním listinám se pak města zmocnil. Tím se Prachatice poprvé ve své historii ocitly v rukou mocného rodu Rožmberků.

Do konce 15. století se majitelé ještě několikrát vystřídali. Došlo však k opětovnému oživení obchodu na Zlaté stezce a Prachatice začaly znovu vzkvétat. To se promítlo do stavebního rozvoje. Byl vybudován další pás hradeb i komplex domů na náměstí, a po delší přestávce byla dokončena více než dvě stě let trvající výstavba kostela sv. Jakuba.

Na začátku 16. století došlo ke dvěma významným událostem. Město se již podruhé stalo majetkem Rožmberků (r. 1501) a nedlouho poté ho postihl velký požár (r. 1507). Tato událost přinesla na jedné straně zkázu, zároveň však podnítila nové stavební úsilí obyvatel. Nejvýrazněji se do tváře města otiskly renesanční domy prachatických měšťanů. Ti si díky bohatství, plynoucímu z výnosného obchodu se solí, mohli dovolit výstavbu honosných obydlí, budovaných mnohdy za účasti italských stavitelů. Tyto domy se vyznačovaly bohatě zdobenými štíty. Dalším typickým rysem výzdoby (nejen prachatických) renesančních domů byly fasády zdobené sgrafity. U nich se nejčastěji objevuje motiv tzv. psaníčka. V letech 1570 až 1571 byla na náměstí vybudována radnice, jež patří pro svou vysokou architektonickou a uměleckou hodnotu k nejcennějším renesančním stavbám v zemi. I na její realizaci se podíleli italští umělci a stavitelé. Právě tehdy se solná stezka, přinášející Prachaticím bohatství a slávu, začala právem nazývat Zlatá. Neputovala po ní však pouze sůl a další zboží, nýbrž i kolonisté, osídlující příhraniční oblasti. Ti s sebou přinášeli nové zvyky, poznatky a kulturní podněty. Spolu s obchodem se rozvíjela i řemesla. Vznikaly cechy tkalců, řezníků, pekařů, ševců a mnohé další. Postavení Prachatic bylo tehdy natolik významné, že si město mohlo dovolit zakoupit roku 1593 panství Helfenburk, i se stejnojmenným hradem.